Grafika certyfikowana

Grafika certyfikowana

Każdy przygotowywany projekt wymaga wielu elementów graficznych. Nie wyobrażamy sobie, aby nasze działania miały przysporzyć Tobie jakichkolwiek kłopotów, dlatego też każde zdjęcie i każda grafika jest nabywana przez nas tylko w największych i najlepszych bankach zdjęć. To powoduje, że możesz być spokojny o ewentualne roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich.